Viskla küla asub Kose vallas Kose alevist ca 4 km Kehra mnt mööda Kehra poole (Tallinnast 45 km ja Kehrast 23 km, asukohta vaata KUIDAS TULLA lingilt). Külas on 36 talumaja ja 2 korterelamut, külaelanike arv on 86, sõprade arv aga kasvab pidevalt.

MTÜ Viskla Külaarendamise Selts asutati 26.juunil 2005. aastal. MTÜ sai ametlikult registreeritud aastal 2006 ning Kose vald pakkus seltsile proovikiviks  Kose valla jalgrattamatka korraldamist (2007. a).  Umbes 100 osalejaga matk õnnestus ja meeldis kõigile.

Seltsi eesmärgid on:

– Viskla piirkonna majanduslik-, sotsiaalne-, ja kultuuriline arendamine, piirkonna elanike huvide ja vajaduste kaitsmine ning oma liikmete koolitamine ja esindamine;

–  heategevusliku tegevuse kaudu küla inimsõbraliku elukeskkonna ning külatraditsioonide loomine ja arendamine;

–  noorte külaellu kaasamine;

–  turvalisuse tagamine külas.

Vaata veel: